Vår verksamhet

Medlemmar

Kontakta oss

Föreningssidor

Länkar

Till dem det berör:
 
Det har uppdagats stör­ningar av all­varlig grad på vår server. Från och med januari 2006 skall där­för på före­kommen anledning all infor­mation mellan externa arbets­stationer inom orga­ni­sationen hädan­efter kryp­teras. Detal­jer kring pro­gram­vara för kryp­tering samt därför avsedda licen­ser skall in­hämtas per­son­ligen på huvud­kontoret, och leve­re­ras ej via post, e-post eller telefon.
 
Ditt IP-nummer är:
54.205.210.76

Behöver du snabbt nå vår webb eller postadress från din smart­phone? Skanna in vår QR-kod här nedan!

Quick Response-kod för vår post- och webbadress

What’s smoking?

Du kan få Din banner här om du vill!
Page layout whitespace
HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics
Page layout whitespace
Upgrade to Firefox – a great web browser from the Mozilla Foundation!
Page layout whitespace
Get Thunderbird - a great mail client from Mozilla Foundation
Page layout whitespace
Made on a Mac-banner. The picture is copyrighted by Apple, Inc. Used by permission.

Det här är SmokersClub
– Lag om rökning på serveringar

Coffee and a smoke

SmokersClub i Sverige är en ideell förening vars avsikt är att bereda plats för rökare av tobak i serveringsmiljöer. Vi erbjuder restauranger, caféer och dylika inrättningar en möjlighet att låta gästerna röka medan de njuter av annan förtäring, helt enkelt för att de som vill kunna röka vid serveringar skall kunna göra det.

Det enda som krävs är att samtliga gäster och personal är medlemmar i SmokersClub i Sverige. Föreningen administrerar och sköter medlemsregister, samt ansvarar för medlemmarnas frihet att röka tobak vid anslutna serveringar. Vi åtar oss det juridiska ansvar som detta innebär.

Var och en som blir medlem har enligt stadgarna i och med det godkänt rökning i samband med servering. Medlemmar och endast medlemmar har tillträde till serveringar med tillstånd för rökning. Föreningen SmokersClub i Sverige och dess avsikter är helt legala, i enlighet med föreningsfriheten, som är grundlagsskyddad. Därmed har alla medlemmar rätt att röka vid anslutna serveringar. SmokersClub i Sverige är korrekt registrerad vid berörd statlig myndighet.

Vår verksamhet
– Vilka kan bli medlemmar?

The photograph and file 'p01.jpg' is © 2005 Ilmo Järvinen

Huvudsyfte

I huvudsak tillhandahåller SmokersClub i Sverige tjänster för näringsidkare med servering av måltider och dryck. Dessa tjänster innebär att gäster med medlemskap kan och får röka fritt vid anslutna serveringar. Vi ger möjlighet för enskilda att få röka tobak vid servering med måltid och/eller dryck.

Tjänster

Vi åtar oss att ansvara för de eventuella juridiska belägenheter som en sådan här förening kan komma att ställas inför. Detta medför i sin tur att vi tar på oss åtal, bötesförelägganden och samtliga andra juridiska följder som våra näringsidkande medlemmar kan råka ut för, gällande den så kallade antiröklagen. SmokersClub hanterar och bearbetar medlemsregister, och tillhandahåller upplysningar om det som rör vårt verksamhetsområde.

Privatpersoner

Medlemskap för privatpersoner medger en laglig möjlighet att röka i samband med servering av mat och dryck vid anslutna serveringar. I och med att man blir medlem godkänner man automatiskt att tobaksrökning får förekomma vid dessa serveringar. Några andra privilegier tilldelas ej. Medlemskapet gäller ett år i taget. Man måste vara myndig, och åldersgräns för medlemskap i föreningen är således arton år – observera att vissa anslutna nöjesetablisemang utöver detta kan ha egna regler. För närvarande kostar medlemskap 100:- per år och medlem. Du kan bli medlem direkt här på SmokersClubs hemsida. Medlemskap kan också tillhandahållas genom vissa anslutna serveringar. Fråga på ort och ställe.

Individuella medlemmar har rätt att nomineras till, och välja en styrelseledamot. Sådan ledamot skall nomineras och väljas via vår webbplats, då det är lättare att administrera. Övriga medlemmar eller styr­else­ledamöter kan ej påverka dessa val. Mandat­perioderna för samtliga styrelseledamöter löper över två år. Nästa val till styrelsen äger rum under år 2014, och information med detaljer kring detta kommer i god tid att sändas till alla medlemmar.

Näringsidkare

Medlemskap för näringsidkare innebär fullt juridiskt skydd angående antiröklagar. Samtliga anställda och arbetande personal måste vara medlemmar, för att medlemskap skall kunna innehas av näringsidkare. Medlemskap kostar 100 kronor per år för näringsidkaren, och 100 kronor per år per anställd. Utöver personal får endast gäster med medlemskap i SmokersClub ha tillträde. Medlemskap till gäster får förvärvas av eller genom anslutna näringsidkare. Handlingar kring sådant medlemskap skall vara oss tillhanda inom 30 dagar efter förvärvandet. Medlems­skap sökes emellertid lämpligast via vår hemsida, då dessa kan hanteras snabbare. Ansökning via blanketter innebär en längre behandlingstid. Du kan ansluta ditt företag direkt här på SmokersClubs hemsida.